• DUBAI FRAME ทัวร์ดูไบ ตะลุยทะเลทราย ช้อปปิ้งห้างใหญ่ พักโรงแรมระดับ 5 ดาว

  พิเศษ! ชมวิวแบบพาโนรามา DUBAI FRAME

   DUBAI FRAME ทัวร์ดูไบ ตะลุยทะเลทราย ช้อปปิ้งห้างใหญ่ พักโรงแรมระดับ 5 ดาว

    5 วัน  3 คืน   Thai Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

  นำท่านเดินทางสู่ดินแดนอาหรับราตรี ท่องเที่ยวดูไบ ชมอภิมหาโครงการ THE PALM PROJECT ชมตึกที่สูงที่สุดในโลก เบิร์จ คาลิฟา BURJ KHALIFA ขึ้นดูไบเฟรมชมวิวแบบพาโนรามา DUBAI FRAME เข้าชมทำเนียบประธานาบดีที่หรูหราโอ่อา Qasr Al Watan รับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์อินเตอร์ในพระราชวังอิมิเรสต์พาเลส

  ราคาเริ่มต้น 59,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :3438 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม สอบถาม
  โปรดสอบถาม

แนะนำ! เพื่อความสะดวก กรุณาใช้ฟอร์ม ค้นหาทัวร์ ทางด้านบน หรือ หรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ โทร 02 744 5155-7


TOP