• LUXURY TOUR ทัวร์บาหลี โดยสายการบินไทยTG 4 วัน 3 คืน

  ทัวร์แนะนำ มาใหม่

   LUXURY TOUR ทัวร์บาหลี โดยสายการบินไทยTG 4 วัน 3 คืน

    4 วัน  3 คืน   Thai Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

  เยือนเกาะสวรรค์...บาหลี สถานที่ท่องเที่ยวโด่งดัง ยอดนิยมนักท่องเที่ยวทั่วโลก นำท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถานเก่าแก่ เสน่ห์เอกลักษณ์ของบาหลี ได้แก่ วัดอูลูวาตู วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ วัดอูลันดานูบราตัน วิหารตานาห์ลอต ชมธรรมชาติของภูเขาไฟบาร์ตูห์และทะเลสาบบาร์ตูห์ เที่ยวชมวิถีชิวิตชนบท นาขั้นบันไดที่สวยงาม ณ อูบุต เที่ยวประทับใจ ด้วยบริการคุณภาพ พักโรงแรมคัดสรร อย่างดี.

  ราคาเริ่มต้น 35,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :7899 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม สอบถาม
  โปรดสอบถาม

แนะนำ! เพื่อความสะดวก กรุณาใช้ฟอร์ม ค้นหาทัวร์ ทางด้านบน หรือ หรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ โทร 02 744 5155-7


TOP