• Unseen Beijing ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เมืองโบราณกู๋เป่ย เที่ยวสุดคุ้ม

  พิเศษ! พัก รร. 5ดาวเมืองโบราณกู๋เป่ย

   Unseen Beijing ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เมืองโบราณกู๋เป่ย เที่ยวสุดคุ้ม

    6 วัน  4 คืน   Thai Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

  ทัวร์ปักกิ่ง เน้นเที่ยวแนวย้อนอดีต ในมุมมองที่แตกต่าง ชมกำแพงเมืองจีนด่านซื่อหม่าไถ่ ชมวิวเมืองโบราณกู๋เป่ย และทะลสาบที่เกิดจากน้ำพุร้อน พักในเมืองโบราณ 1 คืน ชมบรรยากาศยามค่ำคืนได้ ไม่พลาดชมไฮไลท์สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเมืองปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม (กู้กง) หอสักการะฟ้าเทียนถาน กายกรรมปักกิ่ง กงหวังฝู นั่ง 3 ล้อชมเมืองหูถ้ง ถนนโบราณหนานโหลวกู่เชียง พิพิธภัณฑ์กรุงปักกิ่ง *ราคารวมทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถแล้ว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

  ราคาเริ่มต้น 47,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :10677 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม สอบถาม
  โปรดสอบถาม

แนะนำ! เพื่อความสะดวก กรุณาใช้ฟอร์ม ค้นหาทัวร์ ทางด้านบน หรือ หรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ โทร 02 744 5155-7


TOP