• LUXURY TOUR ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ พักบาน่าฮิลล์

   LUXURY TOUR ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ พักบาน่าฮิลล์

    5 วัน  4 คืน   Bangkok Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

  LUXURY TOUR - CENTRAL VIETNAM 5 DAYS พาคุณเที่ยวเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ อย่างเต็มอิ่ม โรงแรมคัดสรรอย่างดี โปรแกรมจัดลงตัวไม่เร่งรีบ พักโรงแรมที่บาน่าฮิลล์ ให้ท่านเที่ยวชมบรรยากาศเก็บภาพสวยๆยามเย็น และยามเช้า ชมสวนดอกไม้บนบาน่าฮิลล์ นำท่านเที่ยวเมืองโบราณฮอยอันยามบ่าย พักโรงแรมใกล้เมืองโบราณฮอยอัน ท่านสามารถเดินเที่ยวเมืองโบราณฮอยอัน ชมสีสันยามค่ำคืนได้ โดยไกด์เชี่ยวชาญ เอาใจใส่บริการท่านอย่างดี สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ 1.บานาฮิลล์ พิเศษพัก รร.ที่ บาน่าฮิลล์ (รวมค่ากระเช้า รถราง) เที่ยวสวนสนุกบานาฮิลล์ ชมสวนดอกไม้ สักการะ พระศากยมุนี พักโรงแรมสุดหรู ณ บานาฮิลล์ 2.หมู่โบราณสถาณเมืองเว้ ชมพระราชวังเก่า มรดกโลก ทางวัฒนธรรม จาก UNESCO 3.ปราสาทจามหมี่เซิน โบราณสถานสถานที่สำคัญประวัติศาตร์ มรดกโลก UNESCO 4.พระราชสุสานจักรพรรดิ์ไคดิงห์ ชมสถาบัตกรรม ที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมตะวันออกเข้ากับสถาปัตยกรรมตะวันตกเข้าด้วยกัน 5.ตลาดดองบา ช๊อปปิ้งตลาดพื้นเมือง สินค้าราคาถูก 6.วัดเทียนมู่ พุทธสถานที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เป็นวัดสำคัญของเมืองเว้ 7.เมืองโบราณฮอยอัน เที่ยวสถานที่สำคัญ พิเศษ! พักเมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลก ทางวัฒนธรรม UNESCO พักโรงแรมใกล้เมืองโบราณ ทำให้ท่านได้สัมผัส สีสันเมืองโบราณที่สวยงามยามค่ำคืน 8.วัดภูเขาหินอ่อน เมืองดานัง 9. ทัวร์เน้นเที่ยวชม ไม่เร่งรีบ โดยไกด์เชี่ยวชาญ บริการทุกท่านอย่างดี

  ราคาเริ่มต้น 29,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :21301 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม สอบถาม
  โปรดสอบถาม

แนะนำ! เพื่อความสะดวก กรุณาใช้ฟอร์ม ค้นหาทัวร์ ทางด้านบน หรือ หรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ โทร 02 744 5155-7


TOP