• LUXURY TOUR ทัวร์เวียดนามเหนือ เที่ยว 3 มรดกโลกUNESCO พิเศษ!พักซาปา รร.. 5ดาว 2คืน

   LUXURY TOUR ทัวร์เวียดนามเหนือ เที่ยว 3 มรดกโลกUNESCO พิเศษ!พักซาปา รร.. 5ดาว 2คืน

    5 วัน  4 คืน   Thai Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

  “ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ ซาปา ขึ้นกระเช้าฟานซีปัน พิเศษ! พักซาปา 2 คืน เที่ยว 3 มรดกโลกล้ำค่า UNESCO ได้แก่ 1. ฮาลองเบย์ 2. จ่างอ่าน(ฮาลองบก นิงห์บิงห์) 3. พระราชวังทรังลอง พิเศษ! สุดโรแมนติกพักโรงแรมเมืองซาปา 2 คืน จัดพักโรงแรมใจกลางเมืองซาปา ท่านสามารถเดินเล่นค่ำคืนได้ รับประทานมื้อพิเศษ สุกี้ปลาแซลมอลเมืองซาปา ชมหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่ ชมไร่นาขั้นบันไดของชาวเขา อีกหนึ่งความสวยงามตามธรรมชาติ ของซาปา ณ หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาฟานซีปัน(รวมค่ากระเช้า รถราง) ล่องเรือฮาลองเบย์ มรดกโลก (UNESCO) พร้อมรับประทานอาหารซีฟู๊ตบนเรือ”*ทัวร์คุณภาพ รวมค่าทิปไกด์เวียดนาม และคนขับรถแล้ว *

  ราคาเริ่มต้น 30,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :67581 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม สอบถาม
  โปรดสอบถาม

แนะนำ! เพื่อความสะดวก กรุณาใช้ฟอร์ม ค้นหาทัวร์ ทางด้านบน หรือ หรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ โทร 02 744 5155-7


TOP