นโยบาย ความเป็นส่วนตัว และเงื่อนไขการบริการ

Dootour.com เป็นเว็บไซต์บริการข้อมูลท่องเที่ยว บริการทัวร์หมู่คณะ แพ็คเกจทัวร์ Dootour.com ส่วนหนึ่งของบริษัท แพลนเนท เวิลด์ไวด์ เซอร์วิส จำกัด บริการท่องเที่ยวครบวงจร

เกี่ยวกับ Planet Worldwide Service Co Ltd

บริษัท แพลนเนท เวิลด์ เซอร์วิส จำกัด (Planet Worldwide Service Co.,Ltd) ซึ่งเป็นบริษัททัวร์นำเที่ยวต่างประเทศ ทั่วโลกบริษัทแพลนเนท เวิล์ดไวด์ เซอร์วิส จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2007 และได้จดทะเบียนใบอนุญาติดำเนินการธุรกิจท่องเที่ยว เลขที่ 11/5048 ดำเนินงานด้านธุกิจนำเที่ยวต่างประเทศ แพ็คเก็จทัวร์ จองโรงแรมที่พักทั่วโลก รถเช่า ยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และบริการท่องเที่ยวอื่นๆบริษัทแพลนเนท เวิล์ดไวด์ เซอร์วิส จำกัดได้มีความเชี่ยวชาญด้านการทำเที่ยว แพ็จเกทัวร์ประเทศอารายธรรมโบราณ โดยเฉพาประเทศทางตะวันออกกลาง แอฟริกา เช่น ประเทศอียิปต์ จอร์แดน โมร๊อคโก ซีเรีย อิสราเอล อิหร่าน ตุรกี ดูไบ และประเทศทางเอเชียที่มีอารยธรรมน่าค้นหา เช่น อินเดีย เนปาล ภูฏาน ทั้งนี้บริษัทแพลนเนทเวิล์ดไวด์เซอร์วิส ยังรับจัดทัวร์ลักษณะส่วนตัวอีกด้วย สำหรับลูกค้าต้องการอิสระ ในการเดินทาง โดยไกด์ผู้เชี่ยวชาญการเดินทาง เลขที่ใบอนุญาตเลขที่ 11/5048 เว็บไซต์หลัก บริษัท https://www.planetworldwide.com

ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ท่านได้เข้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของเรา ทางเว็บไซต์ถือว่าท่านยอมรับและตกลงให้สิทธินั้นกับ Dootour.com ในการบริการจัดการข้อมูล เหล่านั้น ซึ่งทางเราจะดำเนินการอย่างดีที่สุดในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้ระบบการรักษาความปลอดภัยตามหลักสากล อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในบริการอย่างเคร่งครัด

     เพื่อความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และผู้ใช้บริการรายอื่นๆ ท่านตกลงว่าท่านจะต้องไม่กระทำการใด ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอื่นๆ หรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เผยแพร่ผ่านบริการ หรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย 

      หากเมื่อทาง Dootour.com ตรวจสอบพบเห็นการกระทำการต่างๆที่กล่าวมานั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการการลบข้อความ เนื้อหา รูปภาพ และยกเลิกการเป็นสมาชิก โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า และทางDootour.com ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

สิทธิตามกฎหมาย 


      Dootour.com ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการต่างๆ ทราบว่า ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซด์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ ฯลฯ ที่ปรากฎบนเว็บไซด์ของDootour.com นี้ เป็นงานอันได้รับ ความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของเราแต่เพียงผู้เดียว

หากทางเราตรวจสอบพบว่ามีการกระทำที่ละเมิดสิทธิดังกล่าว จะ ขอดำเนินการตามกฎหมายสูงสุดของไทย

Dootour.comขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขในส่วนของเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
TOP